Rekrutacja do Gimnazjum

Rekrutacja do Gimnazjum

Rekrutacja do Gimnazjum

    Na podstawie Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 2156 z późn. zm.) informujemy, że kandydaci do Gimnazjum nr 6 zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjmowani
z urzędu, po złożeniu dokumentów w wymaganym terminie.

Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, zgodnie
z kryteriami określonymi w:
Uchwale nr XX/404/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r.

 

 KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017:

europejska e-klasa:

-        większa liczba godzin języka angielskiego i wiedzy
o społeczeństwie,

-        zajęcia z kreatywności,

-        nauka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

klasa biologiczno–chemiczna:

-        poszerzony program biologii i chemii,

-        zajęcia w profesjonalnych laboratoriach,

-        współpraca ze szkołami wyższymi.

 klasa sportowa – do wyboru: koszykówka lub tenis ziemny

-        większa liczba godzin wychowania fizycznego (10 godz./tyg.),

-        lekcje z profesjonalnym trenerem,

-        zajęcia w różnych obiektach sportowych miasta.

 Kandydatów obowiązuje zaliczenie próby sprawnościowej oraz zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej.

TERMINY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

25.07.2016 r., godz. 10 - KOSZYKÓWKA (Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka)

26.07.2016 r. , godz. 10.00 - TENIS ZIEMNY (Gimnazjum nr 6, al. Pracy)

 klasa ogólna

W każdej klasie nauka dwóch języków obcych, do wyboru: angielski, niemiecki, drugim językiem może być również: francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (pod warunkiem, że zbierze się grupa).

OD 01.09.2016 ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „KREATYWNOŚĆ TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”, KTÓRĄ ZOSTANĄ OBJĘCI WSZYSCY UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY.

 Wybór klasy uczeń potwierdza na Karcie informacyjnej o uczniu, którą składa w Gimnazjum nr 6 wraz z:

  • wydrukowanym z elektronicznego systemu wnioskiem, podpisany przez rodzica oraz wychowawcę klasy szóstej
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył kopie: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po szóstej klasie.

 

Zasady rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów

 

Strona rekrutacji

 

 Informacja dla Rodziców:   w szkole lub pod numerem tel. 71 777 77 77

  
            

 

Odwiedź nas

rollup2.jpg

Współpracujemy z:

Ta strona używa plików Cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.